Idegrunnlag og pedagogisk målsetting

IDEGRUNNLAG OG PEDAGOGISK MÅLSETTING Hvorfor friluftsavdeling? Vi har en visjon om å drive ei avdeling som vektlegger uteliv på barnas premisser. Gjennom omsorg, leik og læring i naturen, ønsker vi å gi barna en sunn og trygg oppvekst med vekt på naturglede, miljøvern, medvirkning, fysisk aktivitet og helse. Vår ide er at barn som blir glade i natur og friluftsluftsliv, seinere vil være med på å jobbe for natur- og miljøvern og en bærekraftig utvikling. Målsettingen vår er å ta vare på det rundt oss og at barna skal ha en trygg og utviklende hverdag med mange gleder.

VELKOMMEN
I skog og mark er det godt å være, både for små og store. Barnehagen vår ligger i nærheten av mange spennende turmål.
Vi mener det er verdifullt for barn å få kjennskap til hvordan alt i naturen henger sammen, hvordan alle livsformer er avhengige av hverandre og at mennesket er en del av den store sammenhengen. Dette gjør vi ved blant annet å være ute i naturen gjennom hele året, gjøre oss kjent med det som finnes av planter og dyr der vi ferdes, og legge vekt på at vi er gjester i naturen.
Dagen vår vil være organisert slik at store og små barn, på hele barnehagen, går morgen og middag samlet. I timene midt på dagen er friluftsgruppa for seg, ute på tur eller ute i barnehagen.

Kort om dagsrytmen
0645 barnehagen åpner og det er felles frokost inne
0830 påkledning og forberedelser til å dra på tur
0930 vi drar på tur
1115 formiddagsmat, varmmat på tur
Leik og aktivitet i skogen eller ved barnehagen, evt. samlingsstund/planlagt aktivitet
1330 lett måltid før retur til barnehagen
1430 tilbake i barnehagen, leik inne/ute i barnehagen
1700 barnehagen stenger
Vi har dette som en ramme, men tidene er ikke absolutter og vil av og til justeres. Vi har 3 faste turdager i uka, foruten småturer i nærmiljøet til barnehagen. I vinterhalvåret har vi noen faste hjemmedager. Dette kan dere lese mer om på månedsplanene.
HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSARBEID I SKOGEN.

Før vi drar av gårde fra barnehagen sjekkes voksensekker; 1.hjelpsutstyr, dopose, bjelle, skiftetøy/sko, vann og mobiltelefon. Den skal være oppladet og påslått. Det framgår av de skriftlige vakt-rutinene hvem som har ansvar for å sjekke sekken, og det gjelder både fast ansatte og vikarer. Sjekk også at signalfløyter er på plass.
Ved kulde sjekkes utetemperatur og vindstyrke. Effektiv temperatur leses av vindtabell. Husk å tenke på dette ift. den leikeplassen en har tenkt seg til denne dagen. Unngå turmål med høy luftfuktighet når det er minusgrader.
De voksne vurderer klesdrakt etter aktivitet, for eksempel ved vann, eller ift. synlighet i skogen.
Vi skifter bleier før vi går ut, slik at alle starter med tørr bleie.
Barnas sekker sjekkes for sitteunderlag, varm drikke på termos om vinteren, bleieskift til de som trenger det, solbriller, pose med skifteklær og spisevotter om vinteren.
Alle grupper skal varsle hvor de går for dagen, ift. systemet som gjelder for hele barnehagen.
På barnehagen skal det befinne seg et kart med alle turplasser avmerket.

Vi samles og en voksen gir startsignal før barna går til 1. venteplass. Dit går barna i sitt eget tempo, de voksne plasserer seg slik at en samlet har oversikt over både de første og de siste. Når alle er kommet fram gir en voksen signal om at vi kan gå til neste venteplass.
Venteplassene må plukkes ut med omhu; fine steder for leik og aktivitet slik at det blir moro å vente på de siste. Venteplassene kan bli forskjellige avhengig av om det er små eller store barn.

Ved kryssing av vei leder en voksen kryssinga iht. trafikkreglene. De yngste barna skal holde en voksen i hånd både ved kryssing av vei og langs vei. Retur til barnehagen foregår på samme måte.

Bjella signaliserer samling. Når barna hører den skal de umiddelbart gå etter lyden. Utenom matsignal fungerer den som nødvendig samlingssignal når vi vil samle barna raskt.

Plystrepipe. Som nødsignal mellom voksne i en krisesituasjon bruker vi dommerfløyter. Disse skal ligge lett tilgjengelig i en brystlomme eller lignende og kun brukes hvis en ikke får kontakt med hverandre på en annen måte, og må ha hjelp umiddelbart.

Ankomst til dagens turmål.
Turmålene brukes 2-3 uker i gangen for å unngå slitasje på vegetasjonen.
Hvis det er lenge siden plassen har vært brukt sjekkes følgende moment ved ankomst:

• rotvelte
• myrhull
• Spisse greiner i øyenhøyde. Hus at det er ikke lov å brekke greiner av trær, dette gjøres bare hvis det vurderes som helt nødvendig.
• steiner eller andre harde/skarpe gjenstander under klatretrærne
• vepsebol, giftige planter og sopp el. l. Vi har samme rutiner for planter og bær som for sopp. Ikke noe skal plukkes og puttes i munnen uten at det er godkjent av voksne.
• hogstfelt

Hvis vi tar i bruk en ny plass må vi i tillegg sjekke følgende:

• skrenter, stup, store løse steiner, røyser
• ved vann, se eget avsnitt
• det er generelt lite hoggorm i våre områder, men vær obs på ormen ved etablering av nye plasser
• gå opp ”grensene” for leikeplassen med barna, og minne om at tur utenfor disse grensene krever avtale med eller følge av voksen
• dyre- og planteliv, kulturminner eller annet som skal vernes

Hvis turmålet ligger i mye beferdede områder

• sprøytespisser, glasskår, hundebæsj, paintballkuler og annet som vi ikke liker å havne oppi.

Avtale med barna om hvor de leiker. Barna gir beskjed til de voksne om hvor de vil leike. De voksne skal til enhver tid vite hvor barna er sjøl om de leiker slik at vi ikke ser dem. De yngste barna skal vi til enhver tid se eller høre hvor er.

Kartlegging/bruk av turmål.
Alle turmål merkes av på kart som befinner seg på barnehagen. De mest utilgjengelige turmålene skal merkes med kartkoordinatorer som befinner seg skriftlig i 1.hjelpsskrinet. Disse må oppgis hvis en i nødsfall må ha ambulanse eller til å ta ned legehelikopter. Husk å sjekke at det er mobiltelefondekning.

Før et område tas i bruk sjekkes følgende:

• grunneier, evt. å lage en avtale med eier om bruk. Merk: innmark/utmark
• kulturminner som skal vernes(for eksempel: steinrøyser)
• dyre- og planteliv
• nok variasjon til god leik
• lys, skygge, ly, luftfuktighet, ift. årstider m.m.
• Husk reglene i friluftsloven!

Dekking av primære behov.
Ernæring:
Tilrettelegging og gjennomføring av måltider i skogen, spesielt i den kalde årstida, må være godt forberedt og planlagt. Det skal sikres at alle får sitt behov for nødvendig mat og drikke dekkes. Dette er lurt å tenke på:

• at barna er varme når de setter seg
• vær fleksibel på vanlige regler/rutiner når det er kaldt/vått, for eksempel de ikke trenger å pakke ut sekken sin sjøl
• ikke ta av votter, eller bruk spisevotter (tynne votter i ull) ”turpupper”/”turkasse” (putte vottene inn under glidelåsen i dressen) er fint for å finne dem igjen lett; varme og tørre
• vurder spiseplassen, finn ly: evt. presenning eller bærbar/fast lavvo eller gapahuk
• pass på at hvert enkelt barn sitter godt og på sitteunderlaget sitt, slik at de voksne kan observere de som trenger det (i halvsirkel eller lignende). La de minste sitte sammen med en voksen. Sitt ikke på knær, da stopper blodsirkulasjonen. De yngste får noe på/over føttene når vi spiser (ullpledd, fjellduk, store ullsokker utenpå sko).
• Varm drikke viktig.
• Tilby drikke når vi kommer tilbake i barnehagen.

Dogåing/bleieskift:
De skal legges til rette slik at alle barn føler at de kan gjøre ”nødvendige ærend” i løpet av dagen. På de mest brukte turmålene vurderes det å sette opp en fast doinstallasjon, for eksempel en trestokk over to stubber. Bare unntaksvis skal barn løftes opp av voksne for å tisse og bæsje.
Alle bæsjebleier skiftes så fort som mulig. Vi skifter på liggeunderlag med håndkle oppå, i ly ved behov (transportabel gapahuk, telt, fjellduk eller lavvu.) Ha skiftetøyet klart før du begynner å kle av/stelle barnet. Ved sterk kulde eller andre forhold som forhindrer et behagelig bleieskift, går vi til barnehagen og skifter.
Det er viktig med faste tisseplasser som ikke ligger i de mest aktuelle leikeområdene. Do-posen inneholder dobark, engangshansker, toalettpapir, våtservietter og små plastposer til avfall, håndkle til bleiebarn. Dobark strøes over avføring, det øvrige taes med til søppeldunk.
Trygghet og utfoldelse:
Sjekk jevnlig føtter, hender og ansikt ved kulde, og vurder nødvendig oppvarming.
Fjellduk skal finnes i voksensekken. Tykke voksenullsokker utenpå skoene til de barna som fryser. Ved plumping: Skift strømpe og sokk, tre på plastpose og sett foten tilbake i støvel.
Evt. bruk av kuldekrem gjøres av foresatte, som smører barna før de kommer i barnehagen.
Ved høye temperaturer og solskinn vurderes leikeplass i skyggen. Smør barna med solfaktor før rødhet viser seg. Vurder tildekking av hode og kropp. Barna sjekkes for flått ved konkret mistanke i barnehagetida. Evt. generell sjekk av flått må gjøres av foreldrene på hjemmebane.

Leik og aktivitet.
Ved klatring i trær og lignende skal en ikke ha sykkelhjelm (kvelninsfare) og sekk. Vurder også barnas klær; unngå lange skjerf, snorer, hetter og lignende.

Bålbrenning/koking av mat.
Bålbrenning foregår bare i perioden 15. september – 15. april hvis det ikke er tilrettelagt bålplass og søkt om tillatelse. En voksen skal alltid være i nærheten av bål/grill/kokeapparat til det er slokket/avkjølt.

Bruk av kniv og sag.
Barna får bruke dette utstyret sammen med eller under oppsyn av voksen. Ca. tre barn spikker samtidig, maks 4-5 hvis de er øvet. De skal da sitte på noe slik at de kommer opp med rumpa. Uøvede barn spikker med bordkniv sil de kan ”spikke-fra- seg”-bevegelsen, før de får tollekniv. Tollekniven skal ha avgrensing mellom blad og skaft. Vi går ikke med kniven bar, den skal legges i slira før en reiser seg fra plassen.
Vi tar ikke friskt virke til spikking og saging.

Førstehjelpsutstyr.
Det skal framgå av pakningsplanen hvor 1. hjelpsutstyret befinner seg. Det er svært viktig at det ikke blir brukt tid på å leite etter dette i voksensekkene. Glidelåslomma bør merkes med et rødt kors el.l. som vises fra utsida.
Følgende utstyr skal alltid være tilgjengelig:

• mobiltelefon med lagrede nødnummer, og telefonliste til foreldre
• forbindingssaker (gas, plaster, kompresser), flytende kull, saks, pinsett, renset vann (øyebadevann), ispose, branngele, elastisk bandasje, engangshansker, ansiktsduk.
• Redningsduk (evt. ”svartsekk”)
• Aktuelle punkter fra beredskapsplan (for eksempel 1.hjelp som hjerte-lungeredning, kvelning, forgiftninger inkl. stikk/bitt (hoggorm, veps (husk evt. allergi)), forfrysninger, drukning, sjokk, forbrenninger, barn som forsvinner…)
• Kart med koordinater på de mest bortgjemte turmålene.
• Signalflagg eller refleksvest

Aktiviteter ved/på vann:
Det er svært viktig at de voksne hele tida vurderer hvilke rutiner som skal følges ved vannet, avhengig av barnas alder, antall, øvethet og fysiske forhold ved vannet, for eksempel dybde, temperatur m.m.
Det er viktig å vurdere påkledning når den deltar i vannaktiviteter. De voksne bør ikke ha på klær som blir tunge i vann, trange og vanskelig å ta av hvis en havner/må gå i vannet.
Bading: Badeplassen må velges med omhu, og skal være avmerket. Vi skal ha skriftlig samtykke fra foresatte for de som er med og bader. En voksen står i vannet og markerer ytterste grense, en voksen står på land og har oversikt. Alle voksne som er med skal være svømmedyktige. Ved bading i basseng gjelder de samme rutinene.
Fisking: Man må vurdere om barna skal bruke redningsvester ved fiske fra land. Vurder hvor mange barn som skal fiske samtidig, vanndybde og hvordan de voksne fordeler seg på gruppa.
Isfiske og skøytegåing: Sjekk isen, er men usikker la vær å gå. Hold god avstand til innløp og utløp fra vannet, og sjekk iskanten. Voksne skal ha ispigger festet til dressen. Det skal alltid være noen på land når det er noen på isen. Det skal være livline/livbøye tilgjengelig.

Noen råd om påkledning
En forutsetning for at leiken utendørs skal være positiv er at barna ikke fryser. Det er derfor nødvendig at barna har klær tilpasset været.

Vi har erfart at longs (ull/superundertøy) og tynne ullsokker er varmere til små tær enn strømpebukse. Det er også lettere å skifte tørt hvis det er bare sokkene som er våte.

Klipp foten av strømpebuksa, og bruk tynne ullsokker.

Kjøp ullongs eller superundertøy neste gang dere trenger nytt.

Husk at flere tynne lag med klær varmer bedre enn få og tykke lag.

Velg vinterdresser i en lett type uten teddyfor.

Sko til vinterbruk kan gjerne være litt romslige. Da er det plass til gode ullsåler. Et par gode ullsokker i skoene er alltid nok!

Av sikkerhetsmessige årsaker ber vi dere passe på at klærne ikke har lange snorer og at barnet bruker hals fremfor skjerf i barnehagen.

Det er svært viktig at dere foreldre sjekker garderobeplass, ekstraklær-kasse, og sekkens skiftepose.

De klærne barna trenger for dagen skal ligge på garderobeplassen. Personalet står gjerne til rådighet når det gjelder tips og klær og utstyr. Vi har god kompetanse på hva som fungerer av sekker, skiutstyr, utedresser, regntøy, votter m.m. Og ull innerst er det beste!

Dette trenger barnet i barnehagen:
Ryggsekk, som er god å bære med følgende innhold:
- sittelapp
- plastpose med truse, ullsokker, votter, longs (sommerstid: t-skjorte og shorts og sokker)
- evt. solbriller
- spisevotter i topplokket (tynne bladvotter fungerer veldig bra)

På garderobeplassen:
- dress tilpasset årstid
- regnklær og støvler
- sko, tilpasset årstid
- votter
- hals/buff

 

I skiftekassen:

- 1 ullgenser

- 1 ullbukse

- 2 truser
- 2 ulltrøyer
- 2 par ullsokker, tynne

- 2 par ullsokker, tykke
- 2ullstillongs
- 1 tynn lue

- 1 tykkere lue

ALT AV KLÆR OG UTSTYR MÅ MERKES MED NAVN.