ÅRSHJUL

På friluftsgruppa har de samlet materialer på sine mange turer i skog og mark. Av dette laget de et årshjul, og ungene har vist stor kreativitet i utformingen :-)