Alt jeg trenger å vite:-)

Alt jeg egentlig trenger å vite lærte jeg i barnehagen

Dele med andre.
Opptre realt.
Ikke slå.
Legg tingene tilbake der du fant dem.
Rydd opp i ditt eget rot.
Ikke ta noe som ikke er ditt.
Be om unnskyldning når du sårer noen.
Vask hendene før du spiser.
Skyll ned etter deg på toalettet.
Du har godt av varme småkaker og kald melk.
Lev et balansert liv - lær litt og tenk litt og tegn og mal
og syng og dans og lek
og arbeid litt mer hver dag.
Ta en liten lur hver ettermiddag.
Når du går ut i verden, så se opp for trafikken,
hold hverandre i hendene og hold sammen.
Vær oppmerksom på under.
Husk det lille frøet som plantes:
Røttene vokser nedover og planten vokser oppover,
og egentlig er det ingen som vet hvordan,
eller hvorfor,
men slik er vi alle sammen.
Gullfisk og hamstere og hvite mus
og til og med det lille frøet i boksen med skumplast - alle dør.
Det gjør vi også.
Og husk de første barnebøkene og det første
ordet du lærte - det største av alle ord - SE.

~Robert Fulghum~