Søke barnehageplass?

Fra august 2023 har vi i Korntrøberget barnehage ledig plass til barn født 2018 på vår friluftsgruppe. Vi søker også barn født 2020 og 2021, samt tidlig 2022.

Mandag 13.februar klokken 18.00 vil det være mulig å komme på barnehagen og få en omvisning, samt få svar de spørsmål du har. Send en mail til dagligleder@korntroberget.no og meld ifra om du kommer.