Nyheter

 • Årsrute 2023/24

  Vedlagt ligger lenke til Malvik kommune sine nettsider. Der finner dere til enhver tid riktig årsrute, da vi følger kommunens planleggingsdager. Vi minner om at vi i tillegg holder stengt i dagene mellom jul og nyttår, samt mellom dagene mellom palmesøndag og 2.påskedag, i henhold til våre vedtekter.

  03.08.2023 09.34
 • Referat fra Samarbeidsutvalgsmøte 8.februar 2023

  Da har vi harr årets første SU-møte. Vedlagt ligger referatet, samt en oppsummering av Brukerundersøkelsen og utkast til årsplan 2023. Vi oppfordrer alle til å lese dokumentene og holde seg oppdatert på hva som rører seg. Vi minner om at alle foreldre kan melde saker som de tenker kan være av interesse for samarbeidsutvalget, som forslag til aktiviteter for foreldre og barn, innspill på saker fra hverdagen man tenker burde vært drøftet osv. Hver avdeling har sin foreldrerepresentant, så ta kontakt om det er noe!

  09.02.2023 11.14
 • Årsrute 2023

  Her er årsruta for inneværende barnehageår. Dere vil finne årsruta på Malvik kommunes nettside, også for det kommende barnehageåret. Korntrøberget barnehage følger kommunens årsrute.

  25.01.2023 11.07
 • Søke barnehageplass?

  Fra august 2023 har vi i Korntrøberget barnehage ledig plass til barn født 2018 på vår friluftsgruppe. Vi søker også barn født 2020 og 2021, samt tidlig 2022.

  25.01.2023 11.02
 • Se flere aktuelle saker i arkivet...

Her kan du sende oss trygg epost hvor informasjonssikkerheten blir godt ivaretatt :-)

Bruk vår lenke til sikker epost om du ønsker å sende oss sensitive opplysninger eller annet som du vil verne om og sikre.

Vår serviceerklæring

Hensikten med vår serviceerklæring er å utvikle en dialog om hvilke forventninger foreldre/foresatte og barn kan ha til kvaliteten i barnehagetilbudet.

Laster..