BARNEHAGEN VÅR

Barnehagen er bygget på initiativ av Anne Fagrell, Monika Hoven og Liv Hammer, som alle 3 tidligere har drevet familiebarnehager med dobbel gruppe. Alle følte etter hvert behovet for å ta sine ideer og visjoner videre til noe større, da de savnet et større faglig miljø å utvikle arbeidet i.

Høsten 2006 kjøpte de Korntrøveien 9, som den gangen var en enebolig med stort renovasjonsbehov, og satte i gang et byggearbeid som ble avsluttet i juni 2007. I tillegg til det arealet som fulgte huset, ble det leid et landbruksareal i tilknytning til huset, slik at uteområdet ble stort nok. Den 11.juni 2007 åpnet dørene for 30 barn. Den 01.08.07 åpnet barnehagen for fulle grupper med alle ansatte på plass. 3 avdelinger med plass til tilsammen 48 barn.