Friluftsgruppa vår, 3-6 år

Vi har en visjon om å drive ei avdeling som vektlegger uteliv på barnas premisser.

Gjennom omsorg, lek og læring i naturen, ønsker vi å gi barna en sunn og trygg oppvekst med vekt på naturglede, miljøvern, medvirkning, fysisk aktivitet og helse. Vi mener det er verdifullt for barn å få kjennskap til hvordan alt henger sammen, hvordan alle livsformer er avhengige av hverandre og at mennesket er en del av den store sammenhengen. Dette gjør vi blant annet gjennom å være ute i naturen hele året, gjøre oss kjent med planter og dyr der vi ferdes, og legge vekt på at vi er gjester i naturen. Vår idé er at barn som blir glade i natur og friluftsliv, seinere vil være med på å jobbe for natur- og miljøvern og en bærekraftig utvikling.

 

Aldersplan for fireåringene

Plan for skoleforberedende arbeid

 

Mailadresse direkte til avdelingen er:

blabarskogen@korntroberget.no