Leikeplassen i Øvre Solbakkan

En etablert leikeplass i boligfeltet Øvre Solbakken.

Her finnes:

  • disse
  • klatrevegg
  • hompedisse
  • sandkasse
  • grillhytte
  • grill/bålplass