Årsrute 2023/24

Vedlagt ligger lenke til Malvik kommune sine nettsider. Der finner dere til enhver tid riktig årsrute, da vi følger kommunens planleggingsdager. Vi minner om at vi i tillegg holder stengt i dagene mellom jul og nyttår, samt mellom dagene mellom palmesøndag og 2.påskedag, i henhold til våre vedtekter.