Nyhetsarkiv

 • Årsrute 2023/24

  Vedlagt ligger lenke til Malvik kommune sine nettsider. Der finner dere til enhver tid riktig årsrute, da vi følger kommunens planleggingsdager. Vi minner om at vi i tillegg holder stengt i dagene mellom jul og nyttår, samt mellom dagene mellom palmesøndag og 2.påskedag, i henhold til våre vedtekter.

 • Referat fra Samarbeidsutvalgsmøte 8.februar 2023

  Da har vi harr årets første SU-møte. Vedlagt ligger referatet, samt en oppsummering av Brukerundersøkelsen og utkast til årsplan 2023. Vi oppfordrer alle til å lese dokumentene og holde seg oppdatert på hva som rører seg.
  Vi minner om at alle foreldre kan melde saker som de tenker kan være av interesse for samarbeidsutvalget, som forslag til aktiviteter for foreldre og barn, innspill på saker fra hverdagen man tenker burde vært drøftet osv. Hver avdeling har sin foreldrerepresentant, så ta kontakt om det er noe!

 • Årsrute 2023

  Her er årsruta for inneværende barnehageår. Dere vil finne årsruta på Malvik kommunes nettside, også for det kommende barnehageåret. Korntrøberget barnehage følger kommunens årsrute.

 • Søke barnehageplass?

  Fra august 2023 har vi i Korntrøberget barnehage ledig plass til barn født 2018 på vår friluftsgruppe. Vi søker også barn født 2020 og 2021, samt tidlig 2022.

 • Allidrett for barn født 2017

  Videreformidler informasjon om allidrett i Hommelvik.

 • Vedtekter for Korntrøberget barnehage

 • Viktig å huske på!

 • FORELDREGUIDE I PANDEMIPERIODEN

  Her kommer foreldreguiden som skal hjelpe dere og oss til å skape en god og trygg koronafri hverdag i barnehagen når vi åpner på mandag 20.april.

 • Råd fra psykologene i Malvik kommune

  I denne merkelige tiden vi er inne i trenger vi kanskje litt råd og veiledning på veien. Jeg tenker det er fint at vi har noen som bryr seg om vår psykiske helse og vil bidra til at vi klarer å stå i denne nasjonale dugnaden mot Korona-viruset. Noe vet vi nok fra før, men noe har vi kanskje ikke tenkt så mye over. Vel verdt å bruke noen minutter på å lese og reflektere over.

 • Alt jeg trenger å vite:-)

 • En smårollings regler for eiendeler

 • Korntrøberget barnehages fane

 • Nettvett :-)

  Legger ut en lenke til et veiledningshefte som er lagt ut hos datatilsynet. Heftet heter "i beste mening", og alle vi som ferdes på nett og i på sosiale mediaer bør reflektere litt over hva vi velger å dele med andre, og om vi lar barna få ha integritet.....

 • ÅRSHJUL

  På friluftsgruppa har de samlet materialer på sine mange turer i skog og mark. Av dette laget de et årshjul, og ungene har vist stor kreativitet i utformingen :-)

 • Barn lærer mobbeadferd av foreldrene


  Snakker du mye om andre, havner ofte i trøbbel eller krangler om småting, vil barna dine lære at det er greit å samhandle med andre på denne måten, mener pedagog.


 • TO BYGGESTEINER: BEKREFTELSE OG ROS