Referat fra Samarbeidsutvalgsmøte 8.februar 2023

Da har vi harr årets første SU-møte. Vedlagt ligger referatet, samt en oppsummering av Brukerundersøkelsen og utkast til årsplan 2023. Vi oppfordrer alle til å lese dokumentene og holde seg oppdatert på hva som rører seg. Vi minner om at alle foreldre kan melde saker som de tenker kan være av interesse for samarbeidsutvalget, som forslag til aktiviteter for foreldre og barn, innspill på saker fra hverdagen man tenker burde vært drøftet osv. Hver avdeling har sin foreldrerepresentant, så ta kontakt om det er noe!